Լսողության կորուստ

Լսողության վերաբերյալ համաշխարհային զեկույցը ցույց է տալիս, որ ապացույցների վրա հիմնված և ծախսարդյունավետ հանրային առողջության միջոցները կարող են կանխել լսողության կորստի բազմաթիվ պատճառներ:

Լսողության կորուստը հաճախ անվանում են...

Կարդալ ավելին

Կարդալ ավելին
Լսողության կորուստ

Ծխախոտի ականջը կարող է բուժել [ականջի ականջները կարող են լսողական սարքեր չլինել]

Կարո՞ղ է բուժվել ականջի լսողական ապարատը: Ծխախոտը լսողական ...

Կարդալ ավելին